EMAIL_US
TY_PRODUCT_CATEGORY
LEAVE_MESSAGE
Bottle Trap (Siphon C)
Bottle Trap (Siphon C)
Bottle Trap (Siphon C)
Bottle Trap (Siphon C)

ดัดน้ำด้วยท่อกาลักน้ำ

วัสดุทองเหลืองชุบโครเมียมพื้นผิวรุ่น

ไซฟอนซีขนาดมาตรฐาน

TY_INQUIRY


รายละเอียดของตัวกรองขวด

  • เหมาะสําหรับติดตั้งแขวนผนังเหมาะสําหรับพื้นผิวที่เป็นของแข็งของอ่างล้างมือ U0E07 ทนทานและไม่กัดกร่อนได้อย่างง่ายดาย


TY_RELATED อุปกรณ์ระบายน้ำ TY_PRODUCTS

ติดต่อ
cherry@kkrstone.com
+86 (0)755-82875700
Room No. 2408-2508, Building 5A, Longguang Jiuzuan, Longhua District, Shenzhen, Guangdong Province, China