EMAIL_US
TY_PRODUCT_CATEGORY
LEAVE_MESSAGE
Round Stone Bathtub KKR-B056
Round Stone Bathtub KKR-B056
Round Stone Bathtub KKR-B056
Round Stone Bathtub KKR-B056

อ่างอาบน้ำหินกลม

วัสดุพื้นผิวที่เป็นของแข็งและพื้นผิวที่เป็นของแข็ง

kr-b056-u07 มิติไดอาน่า 1500x590 พื้นผิวทึบแสง u0E7 สีเงา


TY_INQUIRY


รุ่น KR-B056

รายละเอียดของอ่างอาบน้ำหินกลม kr-b056

  • สีดำสีขาวสีเทาสีเบจและจุดสี U0E07 CE SGS รับรอง

  • ทางกายภาพพื้นผิวอ่างอาบน้ําสามารถป้องกันมลพิษไฟและพลังงานทดแทน


TY_RELATED อ่างอาบน้ำ TY_PRODUCTS

ติดต่อ
cherry@kkrstone.com
+86 (0)755-82875700
Room No. 2408-2508, Building 5A, Longguang Jiuzuan, Longhua District, Shenzhen, Guangdong Province, China