EMAIL_US
TY_PRODUCT_CATEGORY
LEAVE_MESSAGE
Shower Faucet Kit KKR-F115F2
Shower Faucet Kit KKR-F115F2
Shower Faucet Kit KKR-F115F2
Shower Faucet Kit KKR-F115F2
Shower Faucet Kit KKR-F115F2

ชุดก๊อกน้ำฝักบัวอาบน้ำ

ก๊อกน้ำอาบน้ํา

ทองเหลืองรุ่น U0E07 KR-f1115F2

TY_INQUIRY


รุ่น KR-f1115F2

ชุดก๊อกน้ำฝักบัว

  • ก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำที่เป็นที่นิยมจะถูกจับคู่อย่างสมบูรณ์กับพื้นผิวที่เป็นของแข็งของอ่างอาบน้ำ u07 ซึ่งสามารถบรรลุสีต่างๆเช่นเงินสีดำทอง

  • น้ำร้อนและ

TY_RELATED ก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำ TY_PRODUCTS

ติดต่อ
cherry@kkrstone.com
+86 (0)755-82875700
Room No. 2408-2508, Building 5A, Longguang Jiuzuan, Longhua District, Shenzhen, Guangdong Province, China