EMAIL_US
TY_PRODUCT_CATEGORY
LEAVE_MESSAGE
Solid Surface Wall Mirror KKR-1571
Solid Surface Wall Mirror KKR-1571
Solid Surface Wall Mirror KKR-1571
Solid Surface Wall Mirror KKR-1571

กระจกติดผนังพื้นผิวแข็ง

วัสดุพื้นผิวแข็ง

ชนิดของเรซินหิน kr-1571-

พื้นผิวที่เป็นของแข็งและพื้นผิวที่เป็นของแข็งTY_INQUIRY


รุ่น KR-1571

รายละเอียดของกระจกผนังพื้นผิวแข็ง

  • ด้วยการรับประกันคุณภาพระหว่างประเทศปี U0E07 พื้นผิวสามารถดําเนินการขัดเงาหรือ subglow เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า U0E07 สูงเงาและการรักษาพื้นผิว subglow ง่ายต่อการทําความสะอาด U0E07 ด้วยอ่างหน้าเคาน์เตอร์และอ่างอาบน

TY_RELATED กระจกแต่งหน้า TY_PRODUCTS

ติดต่อ
cherry@kkrstone.com
+86 (0)755-82875700
Room No. 2408-2508, Building 5A, Longguang Jiuzuan, Longhua District, Shenzhen, Guangdong Province, China