EMAIL_US
TY_PRODUCT_CATEGORY
LEAVE_MESSAGE
White Solid Surface Sinks KKR-1584
White Solid Surface Sinks KKR-1584
White Solid Surface Sinks KKR-1584

รางน้ำผิวแข็งสีขาว

วัสดุพื้นผิวแข็ง

ชนิดของเรซินหิน kr-1584-u0E7 มิติ 800x420x850 พื้นผิวที่เป็นของแข็งและพื้นผิวที่เป็นของแข็ง

TY_INQUIRY


รุ่น KR-1584

ถังน้ําผิวแข็งสีขาว

  • ห้องน้ำสี่เหลี่ยมรูปร่างอ่างล้างหน้ากับผ้าขนหนูชั้นวาง

  • คุณภาพสูง การออกแบบอ่างล้างหน้า U0E07 อิตาลี และ SGS ผ่านการรับรอง

  • สามารถเลือก u07-10 มีความหลากหลายของการออกแบบอ่างล้างหน้าที่ทันสมัย ปี การประกันคุณภาพระหว่างประเทศ

TY_RELATED สระว่ายน้ํา TY_PRODUCTS

ติดต่อ
cherry@kkrstone.com
+86 (0)755-82875700
Room No. 2408-2508, Building 5A, Longguang Jiuzuan, Longhua District, Shenzhen, Guangdong Province, China